Esat KUTLUAY
Ana Sayfa
Hakkımızda
Tamamlanmış Projeler
Devam Eden Projeler
Konut Kredisi
Ziyaretçi defteri
İletişim
Kredi Faiz Oranları
Başvuru Evrakları
Başvuru Evrakları

 

Konut Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Bazı bankalarda değişiklik göstermekle birlikte genelde her banka için aynı belgeler geçerlidir.

1)Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi

2)Son döneme ait, su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi(Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinde biri adına düzenlenmiş olmalıdır.)

3)Gelir durumunu gösterir belge:

  • Ücretliler : Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge.
  • Serbest Meslek Sahibi : Vergi Levhası
  • Şirket Ortağı : Vergi Levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi.
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler : Tapu aslı ve fotokopisi
  • Emekliler : Hesap Cüzdanı

4) Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi